මිසයිල ප්‍රහාරයෙන් පසු දකුණු යුක්‍රේනයට බෝම්බ හෙලයි / Russia launches deadly strikes across Ukraine

LankaAnews – ලොව පුරා ලාංකිකයන් අතර සුප්‍රකට දැනුම හා අධ්‍යාපනය පිරි යූ ටියුබ් නාලිකාව. මෙහෙයවීම මාධ්‍යවේදී අමල් අල්මේදා ලොව වටා වැදගත් තොරතුරු නරඹන්න ලංකා ඒ නිවුස් Subscribe කරන්න. – https://bit.ly/39X9INh Best Educational You tube Channel in Sri Lanka . http://www.lankaanews.com…

මිසයිල ප්‍රහාරයෙන් පසු දකුණු යුක්‍රේනයට බෝම්බ හෙලයි / Russia launches  deadly strikes across Ukraine

Source

LankaAnews – ලොව පුරා ලාංකිකයන් අතර සුප්‍රකට දැනුම හා අධ්‍යාපනය පිරි යූ ටියුබ් නාලිකාව.
මෙහෙයවීම මාධ්‍යවේදී අමල් අල්මේදා
ලොව වටා වැදගත් තොරතුරු නරඹන්න ලංකා ඒ නිවුස් Subscribe කරන්න. – https://bit.ly/39X9INh

Best Educational You tube Channel in Sri Lanka .

http://www.lankaanews.com
Voice by Amal Almeda ( Radio & web Journalist)
ඉදිරිපත් කිරීම – අමල් අල්මේදා
අප සමග සම්බන්ධවීම සදහා E Mail : [email protected] / [email protected]
YouTube : http://www.youtube.com/c/LankaAnewsvideo
Face Book – https://www.facebook.com/public/Amal-Almeda
Face Book – http://www.facebook.com/lankaAnews1/
#lankaanews #ලංකාඒනිවුස් #AmalAlmeda

Some Video Clips Credit – Some Original Video Clips owners